Odsyłacze
banner

 Menu główne
· Strona główna

 Szybki start
· Wpisywanie treści
· Odsyłacze
· Tworzenie menu
· Banner

 Szybki start (PHP)
· Wstęp
· tresc_w_ramce()
· tresc()
· initMenu()
· banner()
· init()

 Linki
· Fotosy.EU
· Ebuki.EU
· Gazetka.EU

  

Odsyacze

Na dowolnej stronie moemy wstawi odsyacze do innych stron. Mog one przybra 3 formy:

1. Odsyacze do stron zewntrznych:
<a href="http://www.ulubione.org">Ulubione</a>

2. Odsyacze do stron lokalnych:
<a href="index.php">Strona gwna</a>

3. Odsyacze do stron umieszczonych w katalogu teksty:
<a href="teksty.php?plik=menu.php">Tworzenie menu</a>
Po znaku zapytania powinien si znale plik, ktry zamierzamy otworzy. Aby na grze strony wywietli si tytu, powinnimy doda kolejny parametr:
<a href="teksty.php?plik=menu.php&tytul=Tworzenie menu">Tworzenie menu</a>

Na podobnej zasadzie umieszczamy odsyacze wewntrz menu.