PHP: banner()
banner

 Menu główne
· Strona główna

 Szybki start
· Wpisywanie treści
· Odsyłacze
· Tworzenie menu
· Banner

 Szybki start (PHP)
· Wstęp
· tresc_w_ramce()
· tresc()
· initMenu()
· banner()
· init()

 Linki
· Fotosy.EU
· Ebuki.EU
· Gazetka.EU

  

PHP: banner()

Wewntrz metody banner() moemy umieci wszystkie instrukcje zwizane z wywietleniem banneru, ktry pojawi si na stronie. Mona tam rwnie umieci instrukcje zwizane z wymian bannerw (np. losowa zmiana przy kadym odwieeniu strony). Jeeli banner ma si pokazywa na wszystkich stronach, naley metod banner() umieci wewntrz pliku skrypty/Strona.php:

<?php

require_once("skrypty/wzorstrony.php");

class 
strona extends wzorstrony {

function 
banner() {
    if (
file_exists("banner.jpg")) {
        echo 
'<img src="banner.jpg" alt="banner" /><br />';
    }
}

function 
initMenu() {
    
parent::initMenu();
    
$id=$this->dodajMenu("Szybki start");
    
$this->dodajPodmenu($id"Wpisywanie treści""teksty.php?plik=tresc.php&tytul=Wpisywanie treści");
    
$this->dodajPodmenu($id"Odsyłacze""teksty.php?plik=linki.php&tytul=Odsyłacze");
    
$this->dodajPodmenu($id"Tworzenie menu""teksty.php?plik=menu.php&tytul=Tworzenie menu");
    
$this->dodajPodmenu($id"Banner""teksty.php?plik=banner.php&tytul=Banner");
    
$id=$this->dodajMenu("Szybki start (PHP)");
    
$this->dodajPodmenu($id"Wstęp""teksty.php?plik=php_wstep.php&tytul=PHP: wstęp");
    
$this->dodajPodmenu($id"tresc_w_ramce()""teksty.php?plik=php_wramce.php&tytul=PHP: tresc_w_ramce()");
    
$this->dodajPodmenu($id"tresc()""teksty.php?plik=php_tresc.php&tytul=PHP: tresc()");
    
$this->dodajPodmenu($id"initMenu()""teksty.php?plik=php_menu.php&tytul=PHP: initMenu()");
    
$this->dodajPodmenu($id"banner()""teksty.php?plik=php_banner.php&tytul=PHP: banner()");
    
$this->dodajPodmenu($id"init()""teksty.php?plik=php_init.php&tytul=PHP: init()");
    
$id=$this->dodajMenu("Linki");
    
$this->dodajPodmenu($id"Fotosy.EU""http://www.fotosy.eu");
    
$this->dodajPodmenu($id"Ebuki.EU""http://www.ebuki.eu");
    
$this->dodajPodmenu($id"Gazetka.EU""http://gazetka.eu");
}

}

?>