PHP: init()
banner

 Menu główne
· Strona główna

 Szybki start
· Wpisywanie treści
· Odsyłacze
· Tworzenie menu
· Banner

 Szybki start (PHP)
· Wstęp
· tresc_w_ramce()
· tresc()
· initMenu()
· banner()
· init()

 Linki
· Fotosy.EU
· Ebuki.EU
· Gazetka.EU

  

PHP: init()

Metoda init() jest wywoywana bezporednio po stworzeniu instancji klasy. Moemy w jej wntrzu umieci wszystkie instrukcje i odwoania, ktre chcemy wywoa przed wywietleniem strony na ekranie (otwarcie baz danych, wysanie ciasteczek, inicjowanie klas, zmiana tytuu strony itp.). Przykadem zastosowania metody init() jest plik teksty.php, sucy do wywietlenia treci plikw zawartych w folderze teksty:

<?php

require_once("skrypty/strona.php");

class 
strona1 extends strona {

function 
init() {
    if (!isset(
$_GET['plik'])) $this->tytul="Art.Mazowsze.PL";
    if (isset(
$_GET['tytul'])) $this->tytul=$_GET['tytul'];
}

function 
tresc_w_ramce() {
    if ((isset(
$_GET['plik'])) && (!ereg("\.\."$_GET['plik']))) {
        require(
"teksty/".$_GET['plik']);
    }
    else require(
"teksty/index.php");
}

}
    
$strona=new strona1("");
$strona->pokaz();

?>