PHP: tresc()
banner

 Menu główne
· Strona główna

 Szybki start
· Wpisywanie treści
· Odsyłacze
· Tworzenie menu
· Banner

 Szybki start (PHP)
· Wstęp
· tresc_w_ramce()
· tresc()
· initMenu()
· banner()
· init()

 Linki
· Fotosy.EU
· Ebuki.EU
· Gazetka.EU

  

PHP: tresc()

Metoda tresc() rysuje na ekranie ramk, wewntrz ktrej umieszcza zawarto metody tresc_w_ramce(). Czasami zachodzi potrzeba, aby tre bya podzielona na wiele ramek lub umieszczona poza ramk. Powinnimy wwczas zmodyfikowa zawarto metody tresc(). Ilustruje to plik przyklad2.php:

<?php

require_once("skrypty/strona.php");

class 
strona1 extends strona {

function 
tresc() {
    
?>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
        <tbody>
        <tr>
            <td class="ramka">
                <h3>Tytu pierwszej ramki</h3>
                Tre pierwszej ramki
            </td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <br />
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
        <tbody>
        <tr>
            <td class="ramka">
                <h3>Tytu drugiej ramki</h3>
                Tre drugiej ramki
            </td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <br />
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
        <tbody>
        <tr>
            <td class="ramka">
                <h3>Tytu trzeciej ramki</h3>
                Tre trzeciej ramki
            </td>
        </tr>
        </tbody>
    </table>
    <h3>Tytu poza ramkami</h3>
    Tekst poza ramkami. Tekst poza ramkami. Tekst poza ramkami. Tekst poza ramkami. Tekst poza ramkami. Tekst poza ramkami.
    <?php
}

}
    
$strona=new strona1("przykad 2");
$strona->pokaz();

?>