Wpisywanie treści
banner

 Menu główne
· Strona główna

 Szybki start
· Wpisywanie treści
· Odsyłacze
· Tworzenie menu
· Banner

 Szybki start (PHP)
· Wstęp
· tresc_w_ramce()
· tresc()
· initMenu()
· banner()
· init()

 Linki
· Fotosy.EU
· Ebuki.EU
· Gazetka.EU

  

Wpisywanie treci

Najprostszym sposobem na wpisanie treci jest utworzenie nowego pliku w folderze teksty. Tre moe zawiera dowolne formatowania jzyka HTML (obrazki, tabele, formularze itp.), a take niektre instrukcje jzyka PHP. Domylnie wywietlana jest tre pliku teksty/index.php:

<h3>Art.Mazowsze.PL</h3>
...<b>...</b>.